RESUMO MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN:

O pasado dia 11 de outubro de 2018 tivemos unha mesa de negociación na que se trataron os asuntos seguintes:

INTRUCCIÓN  DA XESTION DAS BAIXAS POR  IT

Non se fixeron modificacións substanciais sobre a proposta realizada por Persoal. A única discrepancia que suscitou debate, acalorado por certo, foi a supresión dos 4 dias de ausencia con xustificación médica que non supoñían redución de haberes implementados pola Orde HAP/2802/2012 de 28 de decembro.  Temos que recordar que o acordo unánime foi o de volver á situación anterior ao Decreto 20/2012 do 13 de xullo. Isto non causa ningún prexuízo ao persoal xa que neste momento se poden dar baixas por un día e é o mesmo pedir un dia de baixa que un xustificante medico por ese día. A discusión xerouse por que a CSIF defendía que se aceptaran para estes efectos os xustificantes dos médicos das compañías privadas.

ACORDO MARCO:

Sobre este asunto a concelleira limitouse a facer unha especie de proposta de actuación sobre os diversos asuntos da proposta de UGT,CSIF e CCOO, pero sen chegar a nada concreto.

Neste punto recordamos que temos pendente de aprobar á modificación da Regulamento de Axudas Económicas dende o ano pasado e que vai rematar este e séguese sen facer nada.

ROGOS E PREGUNTAS.

  • Tivemos coñecemento dunha sentenza que obriga ao concello a pagar como horas extras as realizadas polas empregadas que ocupando un posto con ED superen as 40 horas semanais. Por este motivo a CIG solicitou do Goberno Municipal que as 10 primeiras horas extras de cada mes que realice calquera empregada municipal sexan retribuídas co mesmo importe  que o valor  de cada hora de especial Dedicación. O Presidente da Xunta de Persoal e representante da CSIF tachou esta proposta de “brindis  al sol”.
  • Sobre o proceso do grupo B, a CIG volveu a insistir sobre a resposta que se lle vai a dar a esta cuestión, contestaron a consulta foi remitida a Adm Local. Volvemos a solicitar unha concreción no caso de que a resposta sexa a promoción interna, pero obtivemos o mesmo resultado que estes anos nos que a CIG solicitou en moitas ocasións unha mesa técnica para poder debatelo coa maior cantidade de argumentos e lexislación ao favor dunha reclasificación.
  • Preguntamos pola firmeza da sentenza que afecta ás xefaturas de servizo de Edificación e Infraestruturas, contestou a xefa de servizo de persoal que lles comunicaron a firmeza da sentenza a mediados de setembro.
  • Despois de ausentarse da mesa a concelleira de persoal e o oficial maior, a Xefa de Persoal empezou a dar explicacións en relación á nota que enviou a Xunta de Persoal pedindo a cobertura dos postos da Banda de Música, manifestou que era unha cuestión de prioridades e que o da Banda non era prioritaria. Manifestamos que ,ao contrario que o resto do persoal , os músicos non son intercambiables entre si e que a falla de persoal podía facer perigar  as súas actuacións  e o mantemento da calidade. O resto dos sindicatos defenderon que a Banda non era a única con carencia de persoal e que había que repartir os reforzos. Chegados a este punto dixémoslle ao resto dos sindicatos que non estabamos dispostos a discutir sobre a falla de persoal xa que eles eran responsables diso por asinar co goberno do PP o mantemento da taxa de reposición de efectivos que impedía recuperar o emprego perdido.

REUNION COMITE DE SEGURIDADE E SAUDE.

O pasado día 10 reuniuse o CSS e de tódolos puntos que conformaba a orde do día so se falou do Gas Radón.

O Goberno Municipal trouxo a tres técnicos da empresa que fixo as medicións  e que se esta encargando da procura de solucións co único fin, dende o noso punto de vista, de convencer a CIG de que non désemos a información que estabamos achegando xa que , segundo eles, estabamos creando alarma innecesaria. Nos mantivemos que o dereito á información debe primar sobre calquera outra consideración e que os empregados do concello están o suficientemente capacitados para xestionar a información que reciben e decidir se preocuparse ou non. Despois de moito debater acordouse consensuar como dar a información aos traballadores. Avisamos que si non se facía así nos dariamos a información como considerásemos oportuno. Quedouse en seguir a reunión esta semana pero aínda non fixeron a convocatoria.