OPE 2018 ADICIONAL

Achegáronnos a listaxe de novas 11 prazas para Oferta Púlbica de Emprego:

 • A1: 3 Técnicos de Adm Xeral, 1 Psicólogo Clínico, 1 Técnico Medio Ambiente
 • A2: 2 Téc Med. Adm Xeral.
 • C2: 2 Bombeiros
 • AP: 2 Axudantes de Cimeterios.

E a listaxe de promoción interna que o Goberno Municipal da por definitiva a falta de que Función Pública se pronuncie sobre o GRUPO B.

 • A1: 1 Superintendente
 • A2: 1 Téc Med Informática, 4 Téc Med  Innov Tecnolóxica e 4 Bibliotecarios M.
 • B: 13 Téc Sup Delineación, 5 Téc Sup MA, 2 Téc Sup Diseño Graf. E 10 Téc Sup. Informática ( a falta de confirmar se son postos a reclasificar)
 • C1: 20 Administrativos (49 total acumulados) e 2 Oficiais Policía Local
 • C2: 3 Socorristas

GRUPO B

Coma xa vos informamos da pasada MXN 11/10/18 o Goberno Municipal trasladou a Función Publica a dúbida sobre se o pase ao grupo B ten que ser por RECLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA coma fixeron outras administracións (PREME AQUÍ)  e como sempre mantivo a CIG (PREME AQUÍ) ou por un proceso de PROMOCIÓN INTERNA postura  do Goberno Municipal . Naquela MXN a CIG solicitou concretar  unhas bases de promoción interna no caso de que a resposta fora negativa á reclasificación.

Dende a CIG presentámonos nesta MXN cunha proposta clara e concisa para a confección  de Bases de Promoción Interna ao GRUPO B, xa que as titulacións afectadas son equivalentes a efectos profesionais e  xa que o art. 80.3 da Lei 2/2015 de EPG, permite eximir total o parcialmente dalgunhas  das probas ao persoal que participe nos procesos de promoción interna, por ter acreditado o seu coñecemento, propuxemos:

 • Que para a cobertura por promoción interna dos postos da RPT encadrados no grupo B se exima da parte teórica por non variar a titulación que debía requirirse entre o acceso e esta promoción
 • E que se faga o proceso mediante unha proba práctica relacionada coas tarefas do posto de traballo ao que se opta.

Logo de debater sobre outras propostas presentadas e que incluían fase de concurso, totalmente innecesaria neste caso, acordamos prever unhas bases de promoción interna que axústanse a proposta presentada pola CIG, bases  que serán remitidas aos sindicatos para a súa aprobación definitiva.

ROLDAS DE INTERVENCIÓNS

A CIG que se lle contestara ao Recurso de Reposición sobre as Bases do Concurso(LIGAZÓN RECURSO) presentado o 5 de xullo deste ano, a isto a Xefa de Persoal contestou que o faría a próxima semana.

Recordámoslle á Concelleira de Persoal que tiñamos pendente a aprobación dun novo Regulamento de Axudas Económicas presentado pola Xunta de Persoal.

E solicitamos explicacións sobre a coincidencia de dúas convocatorias de negociación na Área de Seguridade para o próximo mércores  31 de outubro:

 • 9:30 no Cuartel da Policía Local Regulamento da Policía Local
 • 10:00 no Parque de Bombeiros para tratar temas organizativos do SEIS

A Xefa de Persoal resposta que preguntará na Concellaría de Seguridade Cidadá.