RESUMO PRAZAS ESTABILIZACIÓN OEP CONCELLO DA CORUÑA 2017, 2018, 2022
PRAZAS ESTABILIZACIÓN A CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN. TOTAL: 16    
PRAZA DATA_ALTA – DATA_BAIXA NOVA OCUPACIÓN DATA_ALTA OEP PROCESO SELECTIVO  
6F38010 - AXTE. COMERCIO
INT.
11/09/2006 ---------- 2018 C-O  
1F01057 - T. ADMÓN. XERAL 18/09/2009-25/07/2018 17/01/2020 2018 C-O  
6L06004 - AXTE. SERVIZOS 15/12/2009 ---------- 2018 C-O  
6F28003 - SOCORRISTA 08/02/2010-30/09/2019 24/01/2020 2018 C-O  
5F23005 - OF. PARQUE MÓBIL 03/08/2010 ----------- 2018 C-O  
AF01027 - T. ADMÓN. XERAL 08/11/2010-19/07/2018 26/06/2020 2018 C-O  
1F01036 - T. ADMÓN. XERAL 01/01/2011-09/09/2018 14/02/2019 2017 C-O  
2F01021 - T. M. XESTIÓN 01/12/2017   2022 C-O  
5F01054 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
01/12/2017   2022 C-O  
5F01035 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
01/12/2017   2022 C-O  
5F01019 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
20/12/2017   2022 C-O  
5F01052 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
20/12/2017   2022 C-O  
6F23009 - AXTE. CEMITERIOS 11/07/2017   2022 C-O  
TÉCNICO/A MED.
PROMOCIÓN EMPREGO
28/12/2012 ----------- 2018 C-O  
1F08016 – ARQUITECTO/A
SUP.
02/10/2017   2022 C-O  
5F01064 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
01/12/2017   2022 C-O  
TOTAL 16        

 

PRAZAS A CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO. TOTAL: 109      
DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª
PRAZA DATA_ALTA OEP PROCESO SELECTIVO
6F38009 - AXTE. COMERCIO INT. 15/01/2007 2018 C
2F11030 - TRABALL. SOCIAL 26/03/2007 2017 C
6L06002 - AXTE. SERVIZOS 06/08/2007 2018 C
6F01041 – SUBALTERNO/A 03/09/2007 2018 C
1F08009 – ARQUITECTO/A SUP. 10/10/2007 2018 C
4F02013 - DELINEANTE 22/10/2007 2018 C
6F01014 – SUBALTERNO/A 19/06/2008 2018 C
1F08012 – ARQUITECTO/A SUP. 19/06/2008 2017 C
6T10001 - AXUDANTE 20/06/2008 2018 C
4F02012 - DELINEANTE 23/06/2008 2018 C
1F08013 – ARQUITECTO/A SUP. 30/07/2008 2018 C
5F17018 - AUX. BIBLIOTECA 30/07/2008 2018 C
5F17017 - AUX. BIBLIOTECA 01/08/2008 2018 C
1F08014 – ARQUITECTO/A SUP. 26/08/2008 2017 C
6L06001 - AXTE. SERVIZOS 15/09/2008 2018 C
1F01031 - T. ADMÓN. XERAL. 01/10/2008 2017 C
5F23004 - OF. PARQUE MÓBIL 06/10/2008 2018 C
6F01042 – SUBALTERNO/A 24/10/2008 2018 C
6F01031 – SUBALTERNO/A 14/11/2008 2018 C
5F01079 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/01/2009 2018 C
5F01102 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/01/2009 2018 C
2F33012 – ARQUITECTO/A T. 01/01/2009 2018 C
5F01082 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/01/2009 2018 C
5F01046 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/01/2009 2018 C
1T04006 – ARQUITECTO/A SUP. 01/01/2009 2018 C
5F23011 - OF. PARQUE MÓBIL 12/01/2009 2018 C
5T01016 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/02/2009 2018 C
6F01008 – SUBALTERNO/A 09/06/2009 2018 C
2F09010 – BIBLIOTECARIO/A M. 08/07/2009 2018 C
5F17020 - AUX. BIBLIOTECA 17/07/2009 2018 C
5F17019 - AUX. BIBLIOTECA 17/07/2009 2018 C
5F17021 - AUX. BIBLIOTECA 17/07/2009 2018 C
6F01034 – SUBALTERNO/A 03/08/2009 2018 C
2F11031 - TRABALL. SOCIAL 03/08/2009 2017 C
6F01045 – SUBALTERNO/A 20/08/2009 2018 C
6F01046 – SUBALTERNO/A 01/09/2009 2018 C
4F22001 – ANIMADOR/A C. CIV. 13/10/2009 2018 C
6F01047 – SUBALTERNO/A 06/11/2009 2018 C
2F23002 - T. M. COMUNICACIÓN 18/11/2009 2018 C
1F10001 - T. SUP. CONSUMO 01/01/2010 2018 C
2F29006 – MÚSICO/A 15/01/2010 2018 C
2F29034 - MÚSICO/A 15/01/2010 2018 C
2F29035 - MÚSICO/A 15/01/2010 2018 C
2F29037 - MÚSICO/A 15/01/2010 2018 C
5F23020 - OF. PARQUE MÓBIL 20/01/2010 2018 C
5F44005 - OF. SERV. ESP. 02/03/2010 2018 C
5F01093 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2017 C
5F01134 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2017 C
5F01160 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2017 C
5F01118 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2018 C
5F01089 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2017 C
2F12022 - T. APOIO SOCIAL 05/04/2010 2017 C
2F12023 - T. APOIO SOCIAL 05/04/2010 2018 C
1F01054 - T. ADMÓN. XERAL 05/04/2010 2017 C
6F01070 – SUBALTERNO/A 06/04/2010 2018 C
6F01071 – SUBALTERNO/A 06/04/2010 2018 C
5F01006 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 12/04/2010 2018 C
5F01160 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 18/05/2010 2018 C
6F38001 - AXTE. COMERCIO INT. 01/08/2010 2018 C
2F29014 – MÚSICO/A 01/08/2010 2018 C
2T06003 – ARQUITECTO/A T. 19/08/2010 2018 C
5F01086 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 19/08/2010 2018 C
2F11013 – TRABALL. SOCIAL 10/09/2010 2017 C
6F34004 - AXTE. TRANSPORTES 22/12/2010 2018 C
5F01010 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 03/01/2011 2017 C
6F01006 – SUBALTERNO/A 17/02/2011 2018 C
1F16002 – ARQUEÓLOGO/A 01/03/2011 2017 C
6F01082 – SUBALTERNO/A 11/05/2011 2017 C
5F01039 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 20/05/2011 2018 C
5F01201 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/06/2011 2017 C
6F01083 – SUBALTERNO/A 01/06/2011 2018 C
6F23009 - AXTE. CEMITERIOS 02/06/2011 2018 C
6F38008 - AXTE. COMERCIO INT. 07/06/2011 2018 C
6F23010 - AXTE. CEMITERIOS 10/06/2011 2018 C
2F21001 - T. M. MUSEOS 01/07/2011 2018 C
6F34014 - AXTE. TRANSPORTES 01/07/2011 2018 C
5F01202 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 15/07/2011 2017 C
6F34013 - AXTE. TRANSPORTES 15/07/2011 2018 C
2F29029 – MÚSICO/A 09/09/2011 2018 C
5F01177 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 17/10/2011 2017 C
2F01012 - T. M. XESTIÓN 25/02/2012 2017 C
6F01087 – SUBALTERNO/A 01/03/2012 2018 C
5L01011 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/03/2012 2018 C
5F01081 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 23/05/2012 2017 C
5F01062 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/06/2012 2018 C
5F01001 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 17/12/2013 2017 C
2T11003 - TRABALL. SOCIAL 26/02/2014 2018 C
2T11008 - TRABALL. SOCIAL 26/02/2014 2018 C
2T11004 - TRABALL. SOCIAL 26/02/2014 2018 C
6F01024 – SUBALTERNO/A 17/03/2014 2018 C
5F01027 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 15/05/2014 2018 C
5T01017 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 05/08/2014 2018 C
6F01005 – SUBALTERNO/A 05/09/2014 2018 C
5L01018 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/09/2017 2018 C
5T01001 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/09/2017 2018 C
2F43001 - TECN. NORM. LINGÜISTICA 01/09/2017 2018 C
6F01011 – SUBALTERNO/A 14/02/2008-30/11/2020
01/12/2020
2018 C
1T06001 – FILÓLOGO/A 01/08/2008-15/05/2021
21/06/2021
2018 C
6F01048 – SUBALTERNO/A 01/09/2008-09/08/2020
01/09/2020
2018 C
6F23011 - AXTE. CEMITERIOS 20/08/2012-11/11/2019
10/12/2019
2018 C
6F01 – SUBALTERNO/A 14/02/2013-08/11/2020/
09/11/2020
2018 C
1T01002 – LICENCIADO/A DEREITO 01/01/2012 2022 C
2T13009 – T. APOIO SOCIAL 01/01/2012 2022 C
TOTAL DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª 103    
       
DISPOSICIÓN ADICIONAL 8ª
PRAZA DATA_ALTA OEP PROC. SELECTIVO
       
2F12027 - T. APOIO SOCIAL 15/10/2018 2022 C
2F12026 - T. APOIO SOCIAL 03/10/2018 2022 C
5F01031 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 05/10/2021 2022 C
1F01001 - T. ADMON. XERAL. 13/09/2021 2022 C
2T11006 - TRABALL. SOCIAL 01/12/2020 2022 C
2T11013 - TRABALL. SOCIAL 21/12/2020 2022 C
       
TOTAL DISPOSICIÓN ADICIONAL 8ª 6    
       
TOTAL DA 6ª + DA 8ª 109