A listaxe do exceso de productividade sobre as contías reguladas para o 2022 (1140€mes e 461€anual)

posto exceso prod.
Especial Dedicación 4.340,04 €
Especial Dedicación 4.630,04
Especial Dedicación 1.691,04
Especial Dedicación 1.692,04
Especial Dedicación 2.400,04
Especial Dedicación 4.854,94
Especial Dedicación 2.900,04
Especial Dedicación 5365,04
Especial Dedicación 7.040,14
sin ed 2018,25
sin ed 453,61
sin ed 415,75
sin ed 6157,82
sin ed 1038,04
sin ed 3370,77
sin ed 3315,89
sin ed 1471,78
sin ed 1457,64
sin ed 3335,31
sin ed 3.335,30
sin ed 1112,3
sin ed 2723,35
sin ed 3280,73
sin ed 1112,3
sin ed 1092,45
sin ed 4568,24
sin ed 2845,9
sin ed 2850,24
sin ed 415,38
sin ed 1996,8
sin ed 1822,68
sin ed 4877
sin ed 1733,53
sin ed 1935,8
sin ed 4460,8
sin ed 5288,04
sin ed 3623,67
sin ed 6052
sin ed 996,81
sin ed 2778,55
sin ed 2884,77
sin ed 8021,14
sin ed 1720,22
sin ed 2885,83
sin ed 1259,73
sin ed 2744,75
sin ed 2372,69
sin ed 1798,49
sin ed 3267,84
sin ed 2744,8
sin ed 2215,44
sin ed 1116,41
sin ed 835,31
sin ed 942,84
sin ed 2.698,30
sin ed 7274,92
sin ed 1578,7
sin ed 4205,04
TOTAL 167417,31