Bo día,

o pasado xoves 29 de setembro recibimos por correo electrónico a listaxe de corbertura de postos na Relación de Postos de Traballo(RPT).

Logo de revisala e salvo erro ou omisión atopamos os seguintes datos a día da recepción desta información:

DOTACIÓN DA RPT: 2112 prazas das que 514 son vacantes puras = 1598 + 2 xefaturas provisionais =  fan un total de1600 traballadores.

Dos que non están adscritos definitivamente 354 deles nas seguines situacións:

-ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL: 109 traballadores
-COMISIÓNS DE SERVIZO: 149 traballadores
-INTERINOS : 96 traballadores

Se ben destos 354 empregados municipais, hai 36 que teñen posto orixe, nesta RPT hai un total de 319 sen posto definitivo, casi un 20% da plantilla municipal.

Esta listaxe é o resultado das políticas dos anteriores gobernos municipais, de non poñer solución, este goberno municipal será tan responsable coma os anteriores.
 
Ligazón dun esquema da provisión de postos na administración pública. http://cigconcelloacoruna.com/images/PDF/PMH/provision.pdf
 
Esperemos que esta información fora do voso interese.
 
O Secretario da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña
José María Calatayud Sánchez