Despois de que no 2020 solicitaramos a execución da sentenza das COMISIÓNS DE SERVIZO sen éxito, recentemente e despois de reiterar a nosa petición no contencioso administrativo a primeiros de 2021, conseguimos que o xulgado pedira explicacións ao Concello da Coruña de como estaba a resolverse a sentenza.

Na seguinte LIGAZÓN podedes consultar o informe de persoal achegado ao xulgado,  documento onde se mencionan os postos ocupados en COMISIÓN DE SERVIZOS denunciados en 2018 e o estado actual; Termina este informe cunha data prevista de finalización da convocatoria para o grupo A o 31 de outubro de 2021. A CIG exixirá o cumprimento desta contestación ao xulgado.

Porén nada se sabe de datas para adxudicación definitiva (CE ou LD) daqueles postos de XEFATURAS DE SERVIZO que logo dos bailes que coñeceredes seguen en COMISIÓN DE SERVIZO.

Para tratarse dunha sentenza que versa sobre a caducidade de 2 anos das COMISIÓNS DE SERVIZO, non nos parece razoable que o Concello da Coruña faga abuso de tempos nos distintos procedementos administrativos para alongar todo o posible as adxudicacións definitivas, incluso argumentando prudencia xudicial con algunhas sentenzas cando non aplica a aoutras... dependerá dos/as litigantes?