A sección sindical da CIG no concello da Coruña, en relación coa noticia aparecida na prensa de que a Marea e o PSOE van apoiar a proposta inicial do Modificativo de Crédito, na que se contempla a retirada de 467.000 € dos gastos de persoal, o que dificultaría a posibilidade de facer efectiva a obriga legal de aboar o 26.23% da paga extra secuestrada en decembro do 2012 mediante un decreto lei do Goberno do PP, e a expresa vontade da Marea de votar en contra dos votos particulares que propoñan  o seu pagamento temos que manifestar o seguinte:

  1. A concelleira de Facenda e Persoal, Eugenia Vieites, puxo de manifesto na primeira e única mesa xeral de negociación á que fomos convocados os representantes dos traballadores que a súa intención era efectuar o pagamento no presente ano, que non o podían facer este mes por dificultades de tesourería pero que tratarían de facelo ao longo deste ano.
  2. O portavoz do PSOE, José Manuel Dapena manifestounos, nunha reunión que mantivo cos sindicatos a petición do seu grupo municipal, que apoiarían as reivindicacións dos sindicatos, nos lles dixemos que recorreriamos calquera modificación do capitulo de persoal diante dos tribunais por que iso dificultaría o cobro da paga extra e contestounos   que eles tamén llo advertiran e “que o tiñan bastante claro”.
  3. Esta maneira de comportarse dos dous grupos políticos que sustentan ao Goberno Municipal, cambiando de criterio e de posición nun prazo inferior a 15 días, fai que no futuro sexa complicado aplicarlles o principio de boa fe, base fundamental para poder chegar a posibles acordos nas mesas de negociación.
  4. A CIG, como xa puxo de manifesto ,tanto na mesa de negociación como na reunión co grupo municipal do PSOE, recorrerá este modificativo diante dos tribunais para tratar de impedir un novo espolio aos salarios dos empregados municipais.

 

A Coruña, a 17 de outubro de 2015

 

O Secretario da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña

José María Calatayud Sánchez