Dende a sección sindical da CIG do Concello da Coruña queremos rexeitar a política de xestos

deste goberno municipal, concretamente da despedida que o Sr Alcalde vaille dar (13 xaneiro)

aos/as traballadores/as do RISGA que prestaron servizo estes últimos 7 meses e cunhas

retribucións por categorías de 684 e 612€, cando o Comité de Empresa deste Concello leva

solicitado dende a constitución do mesmo en 2015, que se lles retribúa polo traballo que fan

en igualdade de condicións que o resto do persoal municipal.

 

Dende a CIG, creemos que os/as traballadores/as do RISGA estarían moito máis satisfeitos si

en vez da despedida oficial se lles pagara o que en xustiza lles corresponde polo traballo

realizado e que non foran utilizados coma obra barata para limar e maquillar as listas do paro.

 

A Coruña 13 de xaneiro de 2017