ACTA DA MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN, de data 10 de abril de 2015

En relación coa organización e formación do Servizo da Policía Local do Concello de A Coruña, aprobar un acordo co seguinte contido: Como consecuencia de non poder completar o Acordo de Reclasificación aprobado en 2009, ratificado mediante Moción aprobada por unanimidade no Pleno do 18 de novembro de 2014, a execución do Plan de Formación da Policía Local realizarase de xeito voluntario, en tempo libre. Dita asistencia compensarase, como medida para non diminuír o número de efectivos de servizo, mediante o abono de servizos extraordinarios.