RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CONCELLO DA CORUÑA

RPT Normas Xestión  Acordos RPT De interese
2022 novem. Mod. puntual      
2022 marzo Mod.puntual      
     

RPT situacións administrativas (vacante/ocupado) achegado por denuncia no xulgado xuño 2021

2020 2020    
2019   BOMBEIROS 2019  
 2018 ( PL)     POLICÍA LOCAL 2018 RPT PL Cronoloxía
2017  2017    
2014      
2011      
   2010    
2009      
2008      
  Razóns Acordo 2007    
  Especif. postos 2007    
  Factores C.E. 2007    
   Acordo 2007    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUCIÓNS ESPECÍFICAS E BÁSICAS

Especif. Concello BASICAS S. Extraordinarios
2023    
2021 Por anos   2022
2020    
2018   2018
2017