RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE LABORAL

Ola,
En contestación ao seu escrito remíteselle  informe emitido polo Servizo de Medio Ambiente, que é o encargado da coordinación e xestión da desinfección dos centros municipais
Un saúdo

LIGAZÓN INFORME REMITIDO POR SAUDE LABORAL