Boa tarde

Diante das informacións e queixas que nos están chegando  por distintas vías solicito ao departamento de saúde laboral a seguinte información:

 

    -Si hai notificación de positivos ou posibles positivos por covid-19 no cadro de persoal municipal.

    -Que información se lle dou ao resto das/dos traballadores municipais do entorno das/dos positivos ou posibles positivos por covid-19.

    -Si existen traballadores municipais exentos do uso da máscara por criterio médico que compartan espazo de traballo con outras/os  traballadores municipais ou que atendan público, de ser así o persoal  exento do uso de máscara por criterios médicos non debe compartir espazo de traballo con ningún outro/a  traballador/a municipal nin atender ao público polo alto risco de contaxio .

    -Pola información que aparece tanto na web municipal como na prensa sobre a realización nestes días de probas a PCR a determinados colectivos de traballadores municipais, cal é o criterio que se  aplica para elaborar as listaxes de traballadores municipais que se poden someter ás probas PCR.

 

Ana Filgueiras Espasandín

Delegada de prevención do Concello da Coruña